ЧУГУН

  • ЧУГУН – Отпадъчен чугун във вид на отливки и други детайли с максимални размери 300/300/500 мм. Парче…
  • ЧУГУНЕНИ СТРУЖКИ.

Всички отпадъци от черни метали не трябва да бъдат омаслени, пожароопасни и взривоопасни.