Полиетилен

  • Полиетилен /ПЕ/- В зависимост от преработката му се дели на ПЕНН и ПЕВН. Изделията от ПЕВН се експлоатират до 60 °С, а от ПЕНН до 100 °С. Пликче от ПЕ може да се разтегне лесно с ръце, а обемен предмет /бутилка/ може лесно да се среже с нож. Гори тихо със син пламък, пада на синьо-огнени капки и мирише леко на парафин. Плава във водата. Издържа до около 100 °С, а също и на ниска температури. От него се правят бутилки за шампоани и сапуни, пликчета за замразени храни, използва се като покритие на картони и метали, “найлоновите” пазарски торбички също са от полиетилен.