Олово

  • ОЛОВО НА ЛИСТОВЕ – Олово от облицовъчни или други листове и ламарина. Не се допуска никакво покритие;
  • ОЛОВО КАБЕЛНО /чисто/ – Олово от кабелни обвивки, оловни тръби. Не се допуска асфалтово покритие;
  • ОЛОВО КАБЕЛНО /с асфалт/ – Олово от кабелни обвивки с асфалтово покритие. Отбив в размер на 20 %;
  • ОЛОВО С АНТИМОН – Отпадъчно олово със съдържание на антимон.