Месинг

  • БЕЗОЛОВЕН МЕСИНГ – Ламарина, ленти, телове. Гилзи с чиста повърхност, несъдържащи силиций и с документ за обезопасеност;
  • ОЛОВЕН МЕСИНГ – ЖЪЛТ – Чисти месингови пръти, шестограми, тръби, плочи и катинари. Валцуван и теглен месинг. Домакински месинг без покритие от никел;
  • ОЛОВЕН МЕСИНГ – БЯЛ – Никелирани кранчета и други детайли;
  • МЕСИНГОВИ СТРУЖКИ – Незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне;
  • МЕСИНГОВИ РАДИАТОРИ – Месингови радиатори от машини и моторни превозни средства. Не се допуска наличие на желязо и неметали. Замърсявания – до 0,2%.