Качество и околна среда

          Задачите, които стоят за изпълнение пред „ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД, в посока подобряване на качеството и опазване на околната среда, са следните:

  • Създаване, управление и поддръжка на интегрирана система за управление на дейността на дружеството с постоянна грижа за опазването на околната среда и ежедневно повишаване на качеството. По този начин ще се постигне улесняване достигане на целите, чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите, както и осигуряване на реална обратна връзка с клиентите и осъществяване на непрекъснато подобрение;
  • Осигуряване на мотивираща работна среда, която повишава професионалната квалификация на персонала, а с това и достигане на по – високо качество на отпадъчните и вторични суровини и материали;
  • Точно спазване на производствените срокове, прецизност при доставките и работа с безопасни и щадящи околната среда средства и оборудване;
  • Честност и прозрачност във всички действия, коректност и отлични отношения с всички клиенти и партньори;
  • Спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила.