Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

  • ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ – Електронно и електрическо оборудване от всякакъв вид, което е напълно окомплектовано. Със съдържание на всички компоненти и кабели.

          Като видове категории електрическото и електронно оборудване, представлява:

          – Големи домакински уреди;

          – Малки домакински уреди;

          – Информационно и телекомуникационно оборудване;

          – Потребителски уреди;

          – Осветителни тела;

          – Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване);

          – Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;

          – Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи);

          – Уреди за мониторинг и контрол;

          – Автомати.