Актуални

 

  ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ НА НАЙ – ДОБРИ ЦЕНИ !!!

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД изкупува на ЕДРО на НАЙ – ДОБРИ цени ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ – ВЕЛПАПЕ И СМЕСЕНА!

Изкупуването й се извършва:

– от място от Вашата площадка или предприятие;
– на място на нашата площадка в град Пловдив;
– закарана в завод за преработка на отпадъчна хартия “Дуропак Тракия” АД в град Пазарджик.

Дружеството ни осигурява безплатен товарен автомобилен транспорт!

При наличие на влага, омасляване и неметални замърсявания /кламери, тел-боди и други/ се прави отбив!

  

ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО НА НАЙ – ДОБРИ ЦЕНИ !!!

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД изкупува на ЕДРО на НАЙ – ДОБРИ цени ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО – БЯЛО И ЦВЕТНО!

Изкупуването му се извършва на площадката на дружеството ни в град Пловдив, както и от място от други площадки или предприятия с безплатен и осигурен от нас товарен автомобилен транспорт.

Може да бъде отпадък от стъклени бутилки и буркани, различни по вид и цвят, които могат да са цели или счупени. Не са допустими отпадъци от плоско стъкло – от автомобили, прозорци, дограми и други подобни.

Отпадъчното стъкло трябва да бъде без всякакви примеси и замърсявания – пръст, камъни и други.

 

 БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ПЛОСКО ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО !!!

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД може да Ви освободи и транспортира ненужните Ви налични количества ПЛОСКО ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО – БЯЛО И ЦВЕТНО!

Извозването на стъклени отпадъци се извършва БЕЗВЪЗМЕЗДНО от дружеството ни САМО НА ЕДРО със специализирана техника от територията на Вашата фирма /площадка, база, предприятие и други/ в град Пловдив, както и по договаряне от други места с безплатен /за територията на град Пловдив/ и осигурен от нас товарен автомобилен транспорт.

Отпадъците от плоско стъкло могат да бъдат от прозорци, дограми/стъклопакети и други подобни.

Отпадъчното плоско стъкло трябва да бъде без всякакви примеси и замърсявания – метал, пластмаси, дърво, пръст, камъни и други.

Недопустимо е съдържанието на огледала и други подобни!

 

ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ НА НАЙ – ДОБРИ ЦЕНИ !!!

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД изкупува на ЕДРО на НАЙ – ДОБРИ цени ОТПАДЪЧНИ ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ!

Изкупуването им се извършва на площадката на дружеството ни в град Пловдив, както и от място от други площадки или предприятия с безплатен и осигурен от нас товарен автомобилен транспорт.

Отпадъчните акумулатори трябва да бъдат без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания, да нямат добавени вода, други течности и твърди частици.

 

 Коректност и незабавно плащане!
Очакваме обажданията Ви!