Хартия

  • ВЕЛПАПЕ – Кашони с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /кламери, тел-боди и други/ – до 0,2%. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне;
  • СМЕСЕНА – Книги, вестници, тетрадки, листове, архиви и други с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /кламери, тел-боди и други/ – до 0,2%. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне.