Калай

  • КАЛАЙ ПРЪЧКИ – Оловно-калаена сплав излята на пръчки, които могат да се огъват. Съдържание на калай – над 60 %;
  • КАЛАЙ АНОДИ – Калаени аноди цели или употребявани;
  • КАЛАЕНА КОМПОЗИЦИЯ – Композиция /бабит/ на блок. Марки: К-80; К-83; К-86.