За нас

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД – град Пловдив е регистрирано и вписано в единния Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието през 2010 г. Дружеството е с предмет на дейност – изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, както и търговия с отпадъци от черни и цветни метали и всякакви неметални отпадъци.

От създаването си до настоящия момент, „ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД  е изградил собствен мениджърски екип от висококвалифицирани специалисти в областта на дейностите с отпадъци и се утвърждава като стабилен и коректен партньор в бранша.

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД  притежава всички необходими разрешителни и регистрационни документи, а именно:

  • РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ № 09-РД-192-04/16.06.2014 г., издаден от РИОСВ – град Пловдив, съгласно Закона за управление на отпадъците;
  • РЕГИСТРАЦИЯ под № 140 за вписване като ТЪРГОВЕЦ и БРОКЕР в Регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, воден от Изпълнителна агенция по околна среда.

Дружеството извършва търговска дейност с отпадъци от метали и неметали на територията на град Пловдив и цялата страна.

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД – град Пловдив е динамично развиваща се компания от нов тип, която се стреми винаги да предлага най – добрите цени и да дава най – доброто от себе си при сключването на контракти в областта на търговията с отпадъци и вторични суровини. Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми.

Ние предоставяме на клиентите си качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си, да ги обслужваме бързо и ефективно и да им предлагаме цялостни решения за техния бизнес. „ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД  има дългогодишен опит и традиции в изпълнението на поръчки за доставка на метален скрап като дружеството се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество. Политиката на Дружеството е насочена към все по – пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на клиентите ни, дружеството разполага с необходимите тежкотоварни моторни и пътни превозни средства, индустриални багери и всички необходими за дейността специализирани машини.

Екипът на „ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД  си е поставил следните амбициозни цели:

  • да затвърди позициите си на сериозен и надежден контрагент  на пазарите за отпадъчни и вторични суровини;
  • да приложи нова организация за по – пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и да надхвърли техните очаквания;
  • да изгради още по – добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците като проявява все по – голям професионализъм, предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки;
  • да работи за чиста и здравословна околна среда.