Бронз

  • БРОНЗ – Лагерни черупки, зъбни колела, парчета и други. С отстранени железни части;
  • БРОНЗОВИ СТРУЖКИ – Незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне.