Акумулаторни батерии

  • ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ – Оловни акумулаторни батерии без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания. Без добавена вода, други течности и твърди частици;
  • НИКЕЛ – КАДМИЕВИ АКУМУЛАТОРИ – Никел – кадмиеви акумулаторни батерии без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания. Без добавена вода, други течности и твърди частици.